OFFICE

regisseer & co-operate

KPW architecten neemt in het projecttraject de rol van curator op: we begeleiden opdrachtgevers, ontwerpen coalities/samenwerking en voeden projectprocessen.  Als projectregisseur bakent KPW architecten projecten af, betrekt externe partners, onderneemt strategische acties, superviseert de kwaliteitsbewaking en het procesverloop van zowel het voor- als het natraject.
 
Bij de start van het project wordt tijd uitgetrokken om in overleg met de stakeholders de kernvragen voor het project te identificeren. We vertrekken vanuit een evenwichtige dialoog tussen de verschillende partijen waarbij in nauw overleg de belangen van gebruikers, opdrachtgever en gemeenschap als leidraad worden gehanteerd.
 
Hieruit ontwikkelt zich een gezamenlijk kader waaraan de architecturale, technische en duurzaamheids- voorstellen worden afgetoetst. Deze werkwijze opent de weg om vernieuwende en duurzame (sociale en technische) alternatieven te adopteren.