OFFICE

dierbaar is duurzaam

“Duurzaam leven heeft onvermijdelijk met engagement te maken en met emotionele betrokkenheid. Gebouwen en steden waarmee we ons verbinden zijn de beste vorm van een duurzame leefomgeving. De emotionele band van mensen met bepaalde gebouwen of inrichting van de ruimte vormt een cruciaal onderdeel van het sociaalecologische aspect dat in het duurzaamheids- vraagstuk moet worden opgenomen. Om de simpele reden dat wanneer mensen van een gebouw houden, ze er op een zorgzame, duurzame manier mee omgaan.” Vlugschrift VAI – Duurzaam is dierbaar
 
Succesvol ontwerpen van duurzame concepten is in de eerste plaats een kwestie van een fragiele evenwicht te bewaren tussen de individuele noden van de eigen activiteiten en de (on)uitgesproken noden van de gemeenschap. In de kracht van de ‘groene golf’ gaat de complexiteit van dit debat en de vraagstelling naar het (sociale) draagvlak vaak verloren.