OFFICE

KPW lexicon

Het KPW Lexicon is geen ‘visie’, wel een vocabularium dat zich gaandeweg her-schrijft doorheen de projecten. Het lexicon vertrekt vanuit de vaststelling dat ruimte- lijke en strategische ingrepen betekenis vinden in het regisseren van hun culturele, sociale en natuurlijke context en het aansturen van al dan niet gedefinieerde ontwikkelingen.
 
Het lexicon onderzoekt begrippen als ‘context’, de ‘tussenmaat’, de ‘incrementele verandering’,‘witruimte’ en ‘resilient space’. De denkbeelden die uit dit vocabulaire ontstaan scherpen de aandacht voor het collectief potentieel van elk programma, tijd-ruimtelijke ingreep en context: ‘towards an architecture of interaction’