OFFICE

Eén ontwerpteam

KPW architecten heeft de knowhow om complexe projecttrajecten te regisseren. In functie van de opdracht worden adviseurs aangetrokken of samenwerkingen met externe partners en onderzoekinstellingen opgestart. Onze vaardigheden in projectregie laten toe bij uitgebreide teamsamenstellingen op te treden als een coherent team en pro-actieve partner van de opdrachtgever.
 
De algemene leiding van een project gebeurt door een partner van KPW architecten. Deze begeleidt het project van het begin tot de voltooiing. Per project wordt een projectarchitect aangesteld die de operationele verantwoordelijke van het project is, kennis heeft van elk onderdeel en het permanent aanspreekpunt voor alle partijen is.
 
De projectarchitect wordt zo nodig bijgestaan door een interne projectmanager die voor het beheer en de organisatie van het project zorgt. Deze organisatiestructuur is gegroeid uit de ervaring en kennis die de partners hebben opgedaan bij projecten van diverse schaal en complexiteit.