OFFICE

groen en veerkrachtig

KPW architecten kiest resoluut voor een integrale benadering waarbij naast het energiebeheer ook de verankering in het sociale weefsel, toegankelijkheid, materiaalgebruik, mobiliteit, ecologische footprint, waterbeheer en sensibiliseren van de eindgebruiker in het ontwerpvraagstuk worden meegenomen.
 
We stellen echter dat de focus dient te verschuiven van ‘groen’ naar ‘veerkrachtig’ met groene kwaliteiten. Veerkracht zoekt naar strategieën die onze netwerken, buurten / community en infrastructuur opladen met een bredere flexibiliteit, intelligentie en weerbaarheid. Deze strategie gaat niet uit van een finaliteit maar van een ‘open’ systeem dat zich en cours de route aanpast aan de wisselende omstandigheden.
 
Het is onze ambitie om strategieën te ontwikkelen voor veerkrachtige projecten die de transitie naar buurten / netwerken met duurzame kwaliteiten realiseren. We zoeken daarvoor op microschaal naar oplossingen en tools die een verhoogde zelfredzaamheid, coöperatie en creativiteit bewerkstelligen.