TEAM

EXTERNE PARTNERS

Architectuur Jan Van Loven
Stedenbouw
 
Artgineering - Wit architecten
Michael Ryckewaert
Landschap
Omgeving
H+N+S landschapsarchitecten
Erik Dhondt landscape architect
Ontwerpbureau Pauwels - Stramien
Duurzaam bouwen Daidalos Peutz
EPB Bram Rolus - 2Bsafe - Nexilis
Stabiliteit Paridaens Ingenieursbureau
Util Structuurstudies
Stubeco - Balt engineering
Studie 10 - D+A Consult - BAS
Technieken RCR Studiebureau
Studie 10 - Groep Infrabo
Nexilis - Atelier T
Akoestiek Daidalos Peutz- PS Acoustics
Restauratie Studio Roma - Katelijn Verhasselt
Veiligheidscoördinatie   D+A Consult - 2Bsafe
Kunstenaar Walt Van Beek
Fotograaf André Nullens
Kurt Deruyter
Orde van Architecten Orde van Architecten
Raad Vlaams - Brabant
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel
02/204.01.20
raad.brabant@ordevanarchitecten.be
reglement van beroepsplichten