PERS

LEZINGEN & DEBAT

2017   Lezing studiedag ingenieurs           19.05.2017
Bouwen met aandacht voor de milieu-impact
ie-net ingenieursvereniging
2016   Lezing Utopia                              24.09.2016
Leuven 2016: tussen droom en daad... - Nieuwe Utopieën van twaalf denkers en doeners".
2016   Duurzame Transformatie                20.09.2016
Lezing over veranderingsgericht en levensloopbestendig wonen - Ar-Tur en Kamp C.
2016   Veranderingsgericht bouwen           24.06.2016
Lezing tijdens de OVAM stakeholderworkshop rond Circulaire Economie in Vlaanderen.
2016   TRANSFORM Research Group - VUB   21.03.2016
Lezing tijdens de kick-off meeting met externe stakeholders voor het BAMB project.
2015   'Groen en Veerkrachtig'                   02.12.2015
Lezing over duurzaamheid aan de K.U.Leuven.
2013    

‘ARCAM Amsterdam’                       08.03.2013
Lezing en panelgesprek in het kader van de publicatie ‘Ruimte voor Tussenmaat’ van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 

2011     '10x20x20 - Ar-Tur  
Lezing met als thema ‘meervoudig wonen’ in architectuurcentrum Ar-Tur. Peter Kint presenteert er het project Collectief Wonen te Londerzeel.