Windmolenveld Halle

PROJECTEN
 - Wonen
 - Stadsontwerp
 - Zorg
00/00
Windmolenveld Halle    collectief wonen

Een groen glooiend landschap geeft een opmerkelijke meerwaarde aan wijk Windmoleken te Halle. Dit project vult de wijk aan met een nieuwe woon- en buitenplek die het landschap naar binnen trekt. Het wordt een verzamelplek met een sterke identiteit die seizoenen voelbaar maakt en mensen vervlecht.
 
Wonen in clusters rond binnenhoven vormt het basisidee. Daarbij wordt erg ingezet op collectiviteit. Het landschap is collectief landschap: het moet kunnen doorlopen en iedereen moet ervan kunnen profiteren. De clusters worden daarom uitgedacht als poreuze clusters. Ze trekken het landschap binnen door te werken met verrassende doorzichten, doorwaadbare binnenhoven en fysieke connecties. De clusters worden gedraaid ten opzichte van elkaar, er is afwisseling tussen twee of drie bouwlagen en er wordt specifiek ingespeeld op de straathoeken. Binnen elke cluster worden de woonvolumes geschrankt, waardoor een binnenhof een constellatie wordt van één grote ruimte en twee kleinere. Kortom, elke cluster krijgt zijn eigen karakter.
 
De ontsluiting van de wijk vertoont eveneens grote ontwerpkwaliteit. Er is een hiërarchie uitgedacht tussen de straten in functie van de weggebruikers, onder meer door het gebruik van voetgangerswegen. De aandacht voor collectief groen en rust- en speelzones wordt hierbij eveneens doorgetrokken in het gebruik van zogenaamd ‘scenografisch straatgroen’. 
 
Het project presenteert een kwalitatieve woonomgeving voor een hedendaagse en toekomstgerichte gemeenschap. Het is zonder twijfel een waardevolle aanvulling voor de bestaande wijk.

programma   nieuwbouw van 97 woningen + seniorie + woonproject De Okkernoot + ondergrondse parking
opdrachtgever   Woonpunt Zennevallei
ligging   Halle
gunning   wedstrijd - laureaat
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M. Leflot, P.Steens, A.Aerts, E.Vanmellaert, C.Sannen, J.Aerts, K.Laenens 
adviseurs   Paridaens Ing., RCR, 2Bsafe
budget   19,5 mln. euro excl. btw & erelonen
status   aanbesteding