De Molenketjes

PROJECTEN
 - Publiek
00/00
De Molenketjes    kinderdagverblijf

Het project maakt deel uit van het duurzame wijkcontract ‘rondom Westpark’, waarbij een doorsteek tussen het toekomstige park “J.B. Decock” en de Lessenstraat wordt gerealiseerd. Hiervoor zullen de gebouwen te Lessenstraat 37-39 en Lessenstraat 35 worden afgebroken. De toekomstige doorsteek op het perceel zal de harde stratenwand doorbreken; de Lessenstraat krijgt een vergezicht op groen.
 
Het nieuwe gebouw bestaat uit 4 bovengrondse bouwlagen en 1 ondergrondse bouwlaag. Het gebouw zoekt de balans tussen de bestaande gebouwen in de Lessenstraat en de nieuwe zachte doorsteek. De vlotte verbinding tussen het gebouw en het buurtpark en de zichtbaarheid van de verschillende functies in de straat en langs de zachte doorsteek integreren het gebouw in het sociale buurtweefsel en maken het herkenbaar.
 
Dit is een ‘open huis’, een multifunctioneel project dat bewust inzet op het delen van de ruimte met externe partners en met de buurt. De doorsteek geeft het project een langgerekt ‘gezicht’. Langs de doorsteek zijn er 2 toegangen: via het inkomsas of via de poort in het hekwerk.
Het inkomsas is het scharnierpunt tussen buitenwereld, tuin en gebouw. Hierlangs kom je het gebouw binnen. De tuin wordt een uitloper van de doorsteek en een aanvulling op de wachtruimte binnen. Ouders komen er toe, hebben voldoende ruimte om hun buggy te stallen in de afgesloten buggyparking en wandelen het gebouw binnen. Op het einde van de dag halen zij hun kinderen op en kunnen ze nog even napraten in de tuin.
 
 

programma   kinderdagverblijf, kantoren voor het Huis van het Kind, consultatiepunt Kind en Gezin
opdrachtgever   Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
ligging   Lessenstraat, Sint-Jans-molenbeek
gunning   wedstrijd laureaat
projectteam   P. Kint, S. Philippe, J. Van Loven, P. Steens, C. Sannen, M. Peirelinck
adviseurs   Paridaens ingenieurs, Atelier T, Daidalos Peutz
status   opmaak aanbestedingsdossier