Campus De Markt, Mol

PROJECTEN
 - Zorg
00/00
Campus De Markt, Mol    Gemeenschapsinstelling

Ontwerpen voor de Markt is onvermijdelijk nadenken over grenzen. Redeneren over het beschermen van maatschappij en opgenomen jongeren. Dat maakt het tot een ontroerende en uitdagende ontwerpopgave. Wanneer wij als ontwerpers nadenken over collectieve programma’s denken wij in de eerste plaats aan het faciliteren van ontmoeting en connectie. Zelden bouwen we restricties in. Hier is dat niet zo. De grenzen zijn immers zeer tastbaar. Ze zijn per definitie een nodige daad van beperking. En toch!
 
En toch geloven we oprecht dat we het ‘instituut’ in voldoende mate kunnen laten ‘verdampen’. Dat we kunnen werken aan sfeer en gezelligheid, en het ondersteunen van een positieve groepsdynamiek. Ontwerpen heeft die kracht om dat te faciliteren. Goede gebouwen zijn een goed canvas voor zij die ze gebruiken. En een goed canvas heeft sfeer, karakter, uitstraling. Daar begint veel mee.
 
We geloven dat de ingrepen met de meeste impact op de huiselijkheid voor de campus in haar landschap liggen. En in het contact dat je er als bewoner, begeleider, bezoeker mee kan hebben. En dus denken we dat ‘wonen in een tuin’ een mooie aanvulling kan zijn op dat parklandschap. Dat vertaalt zich door een andere benadering van het groen (dit worden tuinen) en een meer extravert gebouw voor de leefgroep.
 
De essentie van de nieuwe leefpaviljoenen: een huis met kamers omzoomd door een groene tuin. Elke kamer krijgt zijn eigen karakter. Dat extravert huis in de vorm van een “T” zoekt naar een zo groot mogelijk contact met die tuin en toch blijft het intiem. Vanuit elke ruimte heb je meer dan 1 perspectief op die tuinen. Dag en nachtdeel worden duidelijk van elkaar gescheiden. Het nachtgedeelte splitst de leefgroep op in 2. We leggen het nachtgedeelte aan de luwe zijde, weg van het publieke gebeuren. Intiem en veilig.

programma   Fase 1: nieuwbouw van 3 leefgroepen en omgeving
opdrachtgever   Vlaamse Overheid
ligging   Mol
gunning   Wedstrijd
projectteam   P. Kint, P. Walraet, M. Leflot, T. Van Gelder, C. Vanooteghem, M. Deceuninck
adviseurs   aAD, SWECO, Infrabo, Daidalos-Peutz, 2BSafe
status   voorontwerp