De Speelboom, Oostende

PROJECTEN
 - Publiek
00/00
De Speelboom, Oostende    Kinderdagverblijf

programma   kinderdagverblijf
opdrachtgever   vzw Familiehulp kinderopvang De Speelboom
ligging   Oostende
gunning   wedstrijd
projectteam   P.Kint, P.Walraet, M. Leflot, P. Steens, C. Sannen
adviseurs   BAS bvba, Atelier-T
status   wedstrijdontwerp