Buidtelberg

PROJECTEN
 - Publiek
00/00
Buidtelberg    uitbreiding school

BUHA ligt op de schoolsite van vzw KIDS, in een bosachtig gebied op de rand van de stad Hasselt. Voor de site is een masterplan opgesteld waar enkele uitbreidingen, verbouwingen en krachtlijnen worden aangehaald. De bedoeling is om een meer homogene site te bekomen die aanvoelt als een campus. Een kleine wereld op zichzelf waar zowel kind als personeel van deel uitmaken. Er wordt ingezet op vergroening van de campus, op verbeterde doorstroming, op het inbrengen van hedendaags comfort en de huidige normering die de kwaliteit van de (les)plekken aanzienlijk zullen verbeteren.
 
Dit project omvat de nieuwbouw van basisschool Buidtelberg. Het is een type 3 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen en/of ontwikkelingsstoornissen (adhd,...) en een type 9 school voor kleuters en lagere schoolkinderen met autismespectrumstoornissen. 
 
Voor de nieuwbouw van BUHA is gekozen om tegen en rond de sporthal te bouwen. Hier kan de nieuwe school, omwille van de nabijheid van de perceelsgrenzen, circulatiewegen op de site en natuur, een eigen afzonderlijk en intiem plekje krijgen. De sporthal bevindt zich naast één van de grotere circulatiewegen op de site. Het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw bestaat uit een optopping van het bestaande gebouw rondom de sporthal en een logische inplanting van een vrijstaand gebouw. De nieuwe gebouwen hebben afgeronde hoeken, wat verzachtend en uitnodigend werkt. De aanwezigheid van de passerelle geeft het gebouw diepte, ritmering en karakter. Als ook beschutting, zonwering, ... en beïnvloed de beleving van de school voor de kinderen op een speelse manier. De passerelle maakt de overgang van de aanbouw naar het vrijstaand gebouw. Het verbindt de twee gebouwen in een aansluitende architectuurtaal. Voor de optopping van het bestaande gebouw kiezen we voor een houtskeletbouw. Deze lichte opbouw volgt uit een logische redenering om het gewicht zo laag mogelijk te houden. De gevels met houtafwerking zullen voorzien worden van relatief grote glazen oppervlakten om genoeg licht in de klassen te werpen. Anderzijds worden dit ook kaders op de groene omgeving. Het vrijstaande gebouw wordt iets massiever voorzien. Hier kiezen we voor een massiefbouw met een gevel uit genuanceerde lichtrode/ roze keramische tegel of baksteen, met op het gelijkvloers een logische indeling van ramen op maat van de ruimtes die zich achterliggend bevinden. Op de eerste verdieping worden een aantal grotere ramen voorzien, wederom kaders op het groen en op maat van de ruimte die ze omsluit.
 
De verbindingen tussen de gelijkvloers en eerste verdieping, de trappen en plateaulift, worden als objecten geplaatst tegen de passerelle. De borstwering van deze elementen lopen over in de borstwering van de passerelle. Zo wordt de verbinding gemaakt over de verschillende verdiepen heen, en ontstaat er een zekere eigenheid en speelsheid die je op een schoolgebouw mag verwachten.
 

programma   uitbreiding schoolgebouw, 13 klaslokalen, turnzaal, therapielokalen
opdrachtgever   vzw Kids
ligging   Borggravevijversstraat, Hasselt
gunning   wedstrijd laureaat
projectteam   P. Walraet, J. Ottenburgs, T. Van Gelder, C. Vanooteghem
adviseurs   Paridaens ingenieurs, Atelier T, Daidalos Peutz, KUUB
status   bouwaanvraag