Parochiezaal Oud-Heverlee

PROJECTEN
 - Stadsontwerp
 - Publiek
00/00
Parochiezaal Oud-Heverlee    Dorpshuis

Dorpshuis Een dorp heeft nood aan een ‘dorpshuis’: een ruimte die plaats biedt aan een scoutsfuif, de jaarlijkse kwis van de kaartclub, waar het plaatselijke Rode Kruis een bijscholingscursus kan organiseren, de plaats van samenkomst voor een herdenkingswandeling.
De ambitie van de gemeente Oud-Heverlee voor de realisatie van een nieuwe parochiezaal gaat verder dan enkel de bouw van een zaal. De ontwerpvraagstukken gaan over dorpskernvernieuwing en de aanzet tot ‘meer’.
 
We hebben geaarzeld, maar toch voor nieuwbouw gekozen. Het bestaande gebouw heeft te weinig kwaliteiten. De inplanting biedt weinig meerwaarde aan de openbare ruimte errond, het gebouw zelf is in slechte staat en de erfgoedwaarde is discutabel. We vinden het echter wel belangrijk dat de herinnering aan de oude zaal kan voortleven in het nieuwe gebouw en wensen dit te realiseren door de recuperatie van de bakstenen en de herintegratie hiervan in het ontwerp.
 
We plaatsen de nieuwe zaal nog verder weg van de straat ten opzichte van de bestaande footprint, tot aan de perceelgrens grenzend aan het park. De pastorie als solitair gebouw wordt in ere hersteld.
Door de zaal achteruit te plaatsen ten opzichte van de Bogaardestraat ontstaan tussenruimtes rond het gebouw die een buffer vormen tussen de activiteiten in de zaal en het dorpse leven.
Deze verschillende tussenruimtes, elk met een eigen intimiteit / identiteit verbinden de straat, de tuin van de pastorie en het park.

programma   nieuwbouw polyvalente zaal
opdrachtgever   Gemeente Oud-Heverlee
ligging   Oud-Heverlee
gunning   wedstrijd laureaat
projectteam   P. Kint, M. Leflot, P. Steens, M. Roman, C. Sannen, M. Peirelinck
adviseurs   Paridaens ingenieurs, Atelier T, Bureau De Fonseca
status   in uitvoering