Circu l’air

PROJECTEN
 - Wonen
00/00
Circu l’air    Circulair en fijn micro appartement

Dit is geen renovatieproject. Dit is een leertraject. Eerder een proces-opdracht dan een opdracht voor het renoveren van 3 studio’s. De renovatie van de studio’s is een middel om praktisch kennis & hardcore data te verzamelen waarmee de haalbaarheid en de wenselijkheid van het circulair renoveren wordt afgetoetst. De doelstelling is om schaalbare oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen die ingang kunnen vinden in de (sociale) woonsector. ‘Oplossingen zijn geen gimmick. Wem een weloverwogen antwoord.’
 
Vanuit het idee dat het een leertraject is stellen we drie verschillende scenario’s voor. Daarmee maximaliseren we de leercurve, qua milieukost en uitvoerbaarheid:
1. Een low-key scenario, waarbij we minimale ingrepen doen. De materialen die we hier toevoegen zijn klassieke materialen.
2. Een high-key scenario, waarin we resoluut kiezen voor een aangepaste indeling en waar alle materialen uit hergebruik komen of circulair zijn.
3. Een ‘gezonde mix’ van beide senario’s

programma   circulaire renovatie van 3 studio’s
opdrachtgever   AGS Leuven
ligging   Fonteinstraat, Leuven
gunning   wedstrijd laureaat
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M. Leflot, C. Sannen
adviseurs   FCRBE, WTCB, Tracimat
status   opgeleverd