Essen Nieuwstraat - Nollekensstraat

PROJECTEN
 - Wonen
 - Zorg
 - Erfgoed
00/00
Essen Nieuwstraat - Nollekensstraat    herontwikkeling voormalige Sint-Jozefkliniek

“In de gemeente Essen, op de hoek van de Nollekensstraat en de Nieuwstraat, staat een statig U-vormig gebouw met 3 bouwlagen uit de jaren ’30: de voormalige Sint-Jozefkliniek. Heel wat Essenaren zagen er het levenslicht.” ( ...)  “Ondanks de wijzigingen over de jaren heen, maakt de oude kliniek – en zeker de voorgevel in de Nieuwstraat - een onmiskenbaar deel uit van het straatbeeld in Essen.” We zijn gecharmeerd door de Sint-jozefkliniek, door haar patine, door haar detaillering en uitstraling. De Sint-Jozefkliniek is een mooie getuige van een bouwverleden dat het verdient dat we op zijn minst een scenario voor een volledige of deel-renovatie onderzoeken.
 
We snijden de storende elementen aan het gebouw weg en herstellen de littekens. Na het ontpitten van de binnentuin schuiven we hier een wit gelakte stalen constructie in met 3,5 tot 4,5 meter brede gaanderijen. Met wat potplanten, een bistro-tafel en ligstoel en je hebt hier een fijne zonneplek. De aanvankelijk ingesloten binnentuin wordt nu een mooie open verbreding van de Zorgstraat. 
 
Het ondersteunend publieke programma wordt gebundeld in het derde been van de U-figuur. Dit been wordt een drempelloze buurtruimte: open, bereikbaar en inzetbaar voor jong en oud (24/7). De tussenruimte tussen kliniek en dagcentrum vormen we om tot een Speelstraat: een ludieke verbinding met een eigen grafiek en elementen met een groot ‘fun’gehalte. De insulaire, op zichzelf gerichte U-figuur wordt door deze ingrepen omgevormd tot een levendig deel van de woonzorgzone. 
 

programma   herontwikkeling van de voormalige Sint-Jozefkliniek voor het onderbrengen van sociale assistentiewoningen, woningen voor personen met een beperking, een buitenschoolse opvang, de dienst 112 en Kind & Preventie, binnen de nieuwe woonzorgzone Essen
opdrachtgever   De Ideale Woning
ligging   Nieuwstraat - Nollekensstraat, Essen
gunning   wedstrijd
projectteam   P. Kint, S. Philippe, P. Walraet, M. Leflot, P. Steens, M. Rooman, A. Aerts
status   wedstrijdontwerp 2019