Tivoli Greencity

PROJECTEN
 - Wonen
00/00
Tivoli Greencity    collectief wonen

Waar het dicht stedelijk woonweefsel van Laken op de industriële zone aan het kanaal stuit, ontstaat er ademruimte voor een nieuw initiatief. De schaalverandering tussen beide werelden is duidelijk voelbaar. Voetgangers wandelen van beschutte en gezellige woonstraten rechtstreeks het open industrielandschap in. Het ritme van neoclassicistische woningen die met hun prachtige gevelpatronen het straatbeeld versieren, maakt plaats voor de eentonigheid van vlakke, overmaatse magazijndozen.
 
De duurzame wijk Tivoli Greencity bevindt zich in de overgangszone tussen beide werelden en krijgt daardoor de ademruimte om innovatieve woongebouwen van een andere schaal te introduceren. Het ensemble toont zich trots langs de Claessenstraat, de Wautierstraat en de Dieudonné Lefèvrestraat tot aan het fijnmaziger woonweefsel in het noordoosten van het bouwblok, richting Tivolistraat. De ambitie is duidelijk en de wijk straalt deze ook uit. Groene gevels, daktuinen, een experimentele serre en binnentuinen als laboratioria van biodiversiteit creëren een atmosfeer van duurzaam samenwonen in een groene stadsomgeving.
 
Op het lange, nauwe hoekperceel leggen de verkavelingsvoorschriften het bouwvolume streng een aantal beperkingen op. Het volume wordt opgedeeld in een gebouw langs de Andrée De Jonghstraat en een gebouw aan de Tivolistraat. De geringe oppervlakte gecombineerd met de hoge densiteit dwingt strategisch na te denken over het stapelen van wooneenheden. Een kwalitatieve woonomgeving creëren op het minst voordelige perceel van de wijk vraagt maximale leef- en woonkwaliteit in elke vierkante meter van het project.

programma   constructie van 22 woningen
opdrachtgever   Stichting Openbaar Nut Community Land Trust Brussels
ligging   Tivolistraat, Laken
gunning   wedstrijd
projectteam   P. Kint, P. Walraet, S. Philippe, M. Leflot, M. Rooman, P. Steens, A. Aerts
adviseurs   Paridaens, Atelier T, Daidalos-Peutz, 2BSafe, Miss Myagi
status   wedstrijdontwerp 2020