Citadelpark

PROJECTEN
 - Erfgoed
 - Stadsontwerp
 - Publiek
00/00
Citadelpark    ontwerpgrammatica

Het Citadelpark is het grootste stadspark in de Gentse binnenstad. Het heeft een belangrijke botanische en cultuurhistorische waarde en vervult een recreatieve rol op stads- en wijkniveau. Met de aanwezigheid van het SMAK, het MSK, het ICC en het Kuipke heeft het ook een brede culturele agenda die boven het niveau van de stad uitstijgt.
Het 19de eeuwse park is aan programmatische vernieuwing toe. Hiervoor wordt een vocabularium ontwikkeld voor het park, haar gebouwen, haar omgeving en de gewenste ontwikkelingen in de tijd.
De Floraliënhal krijgt een vernieuwd leven als een parallelle 'lege' stedelijke micro-ruimte in het park. De focus verschuift van de gebouwen naar de compositie van de open ruimte. De wit-ruimte geeft ademruimte en garandeert een structurele flexibiliteit voor de omliggende culturele actoren die deze ruimte tijdelijk kunnen inpalmen.

programma   opmaak van een ontwerpgrammatica voor het Citadelpark te Gent en 1°deelproject
opdrachtgever   stad Gent
ligging   Citadelpark - Gent
gunning   Open Oproep 2012 - laureaat
ontwerpteam   H+N+S landschapsarchitecten - Artgineering - KPW architecten
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, N.Vancaudenberg, P. Coeckaerts
status   ontwerp 2011 - 1° deelproject 2013
budget   20 miljoen euro
oppervlakte   25 ha
publicatie   2012 - 'The Flemish Historical Citadelpark, the Major Cultural Heritage is waiting for a comprehensive update' - Chinese Landscape Architecture, 2012 vol. 28