Pocketpark Cardijn

PROJECTEN
 - Stadsontwerp
00/00
Pocketpark Cardijn    omgeving

Het project voor de omgevingsaanleg rondom de residentie Cardijn is een vervolg op de vernieuwing van de school ‘t Kofschip. De school maakt deel uit van een bouwblok en sluit aan op het openbaar domein. Dit geeft haar een unieke tweekoppige ontsluiting. Bij het ontwerp van de school werd de zijde aan de Residentie Cardijn als een volwaardige gevel aan een pleinrand ontwikkeld.  Het gemeentebestuur wenst op het elan van de vernieuwing van de school ook dit deel van de openbare ruimte verder te ontwikkelen als een integraal onderdeel van een veilige en aangename school- en woonomgeving.
 
De publieke ruimte rondom de Residentie Cardijn is dimensieloos, mist structuur en een leidend idee. Dit is een rechtstreeks gevolg van het inplanten van een hoogbouw in een stedelijk weefsel met een zeer technisch infrastructuurontwerp. De doelstelling van deze opdracht was dan ook het transformeren van deze plek tot een volwaardige publieke ruimte die zowel de wijkbewoners, de school als de gebruikers van turnzaal en IBO bedient. Deze stedelijke ruimte dient de allure te krijgen van een pocket-park dat de kwaliteit van een stedelijke publieke ruimte combineert met de intimiteit van een stadstuin.
 
De verbeeldingskaart doet uitspraken op 6 niveaus: de aanpak van de siteranden, de strategie voor de verharde ruimte, de gewenste kwaliteiten van de groenruimte, een coherent verhaal rond spelelementen / straatmeubilair, ingrepen om de woonkwaliteit van de hoogbouw te verbeteren en een duidelijke visie over de gewenste mobiliteit.
 
 

programma omgeving pocketpark Cardijn
opdrachtgever Gemeente Duffel
ligging Duffel
ontwerpteam KPW architecten
status masterplan, participatief proces