Lindel - Pelt

PROJECTEN
 - Publiek
 - Stadsontwerp
00/00
Lindel - Pelt    Brede school

Dit project presenteert het ontwerp van een brede school in het hart van het levendig kerkdorp Lindel. In de intimiteit van deze warme kleine gemeenschap stelt zij zich terughoudend en genereus op. Wat goed is voor de gemeenschap, is goed voor het project.
 

Het driehoekig projectgebied beschikt over een bijzonder potentieel. Verschillende functies worden verzameld: een historische pastorij met nieuwerwetse kerk, een parochiecentrum, het Huis van de Senioren, bko, jeugdlokalen en de school. Als kralen van een snoer rijgt de publieke ruimte deze aan elkaar; individueel en toch verbonden. Deze plek gaat deel uitmaken van het collectief bewustzijn van verschillende generaties. Deze plek wordt belangrijk.
 

De brede school maakt van het geheel een intrigerende symbiose. Buiten de schooluren blijft het gebouw een belangrijk ankerpunt in het dorpsleven. De school is een ‘open’ school; een verbrede leer- en leefomgeving gevoed door de aanwezigheid van jong en oud, hun interesses en externe prikkels. Het project tracht intergenerationele coalities van gebruikers en programma’s te creëren waar het ruilen van levenservaring middelen, tijd en kans krijgt.
 

Dit zou het dna kunnen zijn van een warm en toekomstgericht samenleven in een landelijke context.

programma   breed dorp
opdrachtgever     Gemeente Pelt
ligging   Lindel - Pelt
gunning   wedstrijd - laureaat
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M.Leflot, C.Ampe, C.Sannen, R.Jacobs, M.Rooman
adviseurs   Paridaens Ing., RCR, 2Bsafe, Rolus Bouwconsul
status   ontwerp 2016 - oplevering 2021
budget   4,2 mln. euro excl. btw & erelonen
oppervlakte   4500 m2