Kauterhof Hoegaarden

PROJECTEN
 - Wonen
00/00
Kauterhof Hoegaarden    collectief wonen

Met de reconversie van de voormalige Brouwerij Loriers-site zet men in op de kernversterking van Hoegaarden. Kernversterking, in het algemeen, is noodzakelijk om opnieuw de natuurlijke en groene ruimte te vrijwaren.
 
De Brouwerij Loriers-site krijgt een integrale upgrade waarbij ze transformeert tot een diverse woonomgeving waar jongere en oudere bewoners harmonieus samenleven; een buurt waarin formele en informele zorgvragen vlotter kunnen gematcht of gecombineerd worden. Het ‘sociaal woonproject Kauterhof’ draagt bij aan de slimme ambitie om on- of onderbenutte infrastructuren te activeren als woonomgeving om zo het dorpscentrum te verdichten.
 
Sociaal wonen in de kern betekent een zoektocht naar een evenwicht tussen individualiteit en collectiviteit. Wij geloven dat het tijd is dat dit gedeelde verhaal ingebed wordt in de kavel als een meerwaarde voor zowel de bewoners als de woonstraat. Een nieuwe woon- en buitenplek voor iedereen; de verzamelplek met een sterke identiteit die mensen vervlecht. Om die beoogde woonomgeving, waar de intimiteit van het individuele wonen en de warmte van het samenwonen samengaan, vorm te geven zetten we in op een ruimtelijke strategie met drie ruimtelijke figuren. We genereren hiervoor een privacy gradiënt via een set van drempels in de opbouw naar een steeds intiemere, warme binnenwereld waar de prikkels van het samenleven afnemen en we introduceren drie ruimtelijke figuren die bemiddelen tussen het individuele wonen en het samen wonen: de voortuin, de inkompatio met de portiek en de tuin-parvis.

 

programma   nieuwbouw 17 sociale woningen
opdrachtgever   Sociaal Wonen arro Leuven cvba
ligging   Hoegaarden
gunning   wedstrijd - laureaat
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M.Leflot, M.Rooman, C.Ampe, C.Sannen, P.Steens, Anouk Aerts
adviseurs   Groep Infrabo
budget   2,7 mln. euro excl. btw & erelonen
status   opgelevering 2023