Camping Floreal I

PROJECTEN
 - Wonen
00/00
Camping Floreal I    woonproject met sociaal karakter

Het Witboek Vlaanderen heeft de ambitie om terug te plooien op dorpen en steden om de suburbanisatie en haar uitdeinende problemen tegen te gaan. De opdracht vraagt de bouw van circa 40 kleinere woningen buiten het dorpscentrum van Boortmeerbeek. Er heerst dus een terechte bezorgdheid. Van zodra het aspect ‘tijdelijkheid’ op camping Floreal verdwijnt, begeven we ons als stedenbouwkundigen/architecten op glad ijs. De negatieve impact van het verspreid wonen -die het Witboek tracht bij te sturen- wordt dan geconsolideerd. Tegelijkertijd is camping Floreal decennialang de woonomgeving van heel wat mensen die er ondertussen hun ‘thuis’ hebben gevonden en deel uitmaken van een hechte woongemeenschap. Camping Floreal staat m.a.w exemplarisch voor één van de belangrijkste Vlaamse ruimtelijke uitdagingen.
In onze visie wordt camping Floreal een voorbeeld van kleinschalig, verantwoord en klimaatrobuust wonen ‘op den buiten’ waar de bewoners steeds centraal staan. De beschikbare ruimte en de (be)leefbaarheid bepalen in hoge mate de draagkracht. Met slimme architectuur en collectieve maatregelen beperken we de impact van de woningen en ontwikkelen we tegelijkertijd comfortabele woningen. Concreet komen zaken als zelfvoorziening (waterzuivering en energie), gedeeld ruimtegebruik (buurthuis en volkstuinen) gedeeld materaalgebruik (onderhoud en wagen), circulair bouwen, ecosysteemdiensten... in het vizier.

programma   woonproject met sociaal karakter
opdrachtgever   Sociaal Wonen arro Leuven cvba
ligging   Boortmeerbeek
gunning   overheidsopdracht, wedstrijd
projectteam   KPW architecten - Rob Mols architecten - Stramien
status   wedstrijdontwerp  2018