Vlabo Wieze

PROJECTEN
 - Wonen
00/00
Vlabo Wieze    collectief wonen

Indien we kwaliteitsvol willen verdichten op maat van een kleine dorpskern dienen we te zoeken naar oplossingen en gebouwen die als schakel optreden tussen de gevoeligheid en de intimiteit van het individuele wonen, de warmte van het samen-wonen en de kwaliteiten van de leefomgeving. We zoeken dus naar een nieuwe ‘eigenheid’ en  ‘samenhorigheid’ tussen gebouw, bewoners en omgeving waar ruimte ontstaat voor ‘collectiviteit’.
 
Het ontwerp focust op de hiërarchie van de twee kruisende straten en de unieke positie van het perceel in de binnenhoek van de T-figuur in relatie tot die andere zeer specifieke constructie aan de overzijde nl. de Villa de Olmen. Het woonprogramma wordt verspreid over 4 identieke woningen met 3 slaapkamers  en 1 specifiek hoekgebouw met een praktijkruimte of kangoeroewoning / zorgwoning.

programma    5 sociale koopwoningen
initiatiefnemer    VLABO
ligging    Nieuwstraat & Olmendreef - Wieze
gunning    offertevraag - laureaat
projectteam    P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M.Rooman, P. Steens
adviseurs   Paridaens Ir.
aannemer    bouwbedrijf Van Poppel
status    ontwerp 2014 - oplevering 2019
budget    1,2 mln. euro excl. btw - erelonen
oppervlakte   gebouw 620 m2, omgeving 800 m2