Vaartstraat

PROJECTEN
 - Wonen
 - Erfgoed
00/00
Vaartstraat    wonen & stadstuin

De Dijle gaf Leuven eeuwenlang vorm. Recent krijgt de rivier terug de aandacht die haar toekomt. Dit stedelijk vernieuwingsproject draagt een steentje bij aan de revaluatie en de ambitie voor deze blauwe ruggengraat.
 
Een circulatiestrip initieert de overgang tussen de beslotenheid van het wonen in de Vaartstraat en een open uitzicht aan de Dijle. Dit centraal pad structureert en verzamelt. Het organiseert een architecturale wandeling langs een teruggetrokken inkomportaal in de renovatie, een ‘geborgen’ stadstuin en een uitgewerkte trappenpartij in de nieuwbouw om vervolgens te eindigen in een gemeenschappelijk terras aan de oever van de Dijle.
 
De klassieke stadswoning valt uiteen in een rijk aanbod van woontypologieën voor verschillende doelgroepen en samenlevingsvormen. Dit getuigt van flexibiliteit en aandacht voor de toekomst. De collectieve tuin wordt een nieuw stukje stad. Deze wekt via de besloten, maar transparante toegang interesse van stadsbewoners. Iedereen is welkom: samenhorigheid staat centraal.

programma    stadsvernieuwingsproject met 13 woonunits
opdrachtgever   dhr. M.
ligging   Vaartstraat - Leuven
gunning   private opdracht
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M.Leflot, N.Vancaudenberg
status   ontwerp 2012 - oplevering 2016
oppervlakte   gebouw 2.400 m2, omgeving 500 m2
fotografie   A. Nullens