VDAB

PROJECTEN
 - Publiek
 - Kantoor
00/00
VDAB    competentiecentrum

De site van de voormalige technische school vormt een hermetisch, op zichzelf staand complex geprangd tussen een drukke invalsweg en een woonbuurt. Met de herbestemming tot VDAB competentie-centrum willen we een project creëren dat zich opnieuw openstelt.
 
Het project combineert renovatie, afbraak en nieuwbouw. De meest kwalitatieve bouwvolumes aan de randen van het bouwblok blijven behouden en het binnengebied wordt ontpit. In de plaats komt een nieuw volume met een heldere, compacte en flexibele structuur.
 
De inplanting van de nieuwbouw geeft vorm aan de buitenruimte waarop de circulaties naar alle gebouwen worden geënt. Ter plaatse van het kruispunt plooit het bouwblok naar binnen, zodat er aan de buitenzijde een plein voor de buurt ontstaat.

programma     herbestemming technische school tot VDAB competentiecentrum
opdrachtgever     VDAB
ligging     Rerum Novarumlaan - Merksem
gunning     Open oproep 09 - laureaat
projectteam     P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M. Vander Cammen, M. Leflot, A. Sterck,
R. Lauwers, E. Vervloesem, S. Peeters, L. Springael, M. De Wit
adviseurs     M. Lavreysen, Marcq & Roba, Daidalos Peutz, Eric Dhont
status     ontwerp 2006 - aanbesteding 2008
oppervlakte     gebouw 12.500 m2, omgeving 3.000 m2
budget     11 mln. euro excl. btw & erelonen