Schijfstraat

PROJECTEN
 - Wonen
 - Erfgoed
00/00
Schijfstraat    collectief wonen

Deze bestaande wijk, nabij het centrum van Mechelen, bestaat uit een parkomgeving en kleinschalige bouw- blokken in een herkenbare baksteenarchitectuur uit de jaren ‘50 en galerijwoningen uit de expo-periode. Het geheel werd opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed als beschermd stadsgezicht.
 
De opdracht bestaat er in om deze site zowel landschappelijk, planmatig als technisch een update te geven naar de 21ste eeuw. Bij de renovatie van de woningen wordt getracht de indeling flexibel te maken zodat deze geschikt worden voor levenslang wonen. De verweving van de nieuwe gebouwen met de bestaande zal deze unieke site een extra gelaagdheid geven. De nieuwe stedenbouwkundige structuur vergroot de leesbaarheid van de site en verbindt de wijk met zijn nabije omgeving.

 

 

programma     renovatie en nieuwbouw van 97 sociale woningen in parkomgeving
opdrachtgever     Woonpunt Mechelen
ligging     Schijfstraat, Mechelen
gunning     offerteaanvraag - laureaat
projectteam     P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M.Leflot, N.Vancaudenberg, T.Berghmans, F.Demoitie, L.Springael, M. Rooman
adviseurs     D+A Consult, RCR
status     ontwerp 2011 - oplevering 2017/2018/2020/2022
oppervlakte     gebouw 6.850 m2, omgeving 9.250 m2
budget     8,2 mln. euro excl. btw & erelonen