Mahatma Gandhiwijk

PROJECTEN
 - Wonen
00/00
Mahatma Gandhiwijk    collectief wonen

In de ruimere context van het stedenbouwkundig plan voor de Gandhiwijk functioneert het perceel als een sluitsteen. Het perceel is een sterke figuur van stompe en scherpe hoeken.
 
De gebouwen gaan door hun inplanting een subtiele dialoog aan met elkaar. Ze vormen een omsloten binnentuin in het hart van het bouwblok waarrond het aangenaam wonen is. Het park vloeit tussen de volumes door, verbindt ze en geeft de poreuze ruimte tussen de blokken een warmer, gemoedelijker woonkarakter.
 
Er werd een samenwerking aangegaan met 2 onderzoeks-instellingen. Het onderzoek met het VITO spitste zich toe op een waterneutraal project en alternatieve energiebronnen (WKK). De Gandhiwijk werd als casestudie gebruikt in het onderzoek ‘ontwerpen van gebouwen ifv. aanpasbaarheid’ van OVAM. Dit onderzoek richt zich naar concepten zoals ontmantelbaarheid en aanpasbaarheid op wijk-, gebouw- en elementenniveau.

programma     55 sociale woningen voor senioren, omgevingsaanleg en parking
opdrachtgever     Woonpunt Mechelen
ligging     Mahatma Gandhistraat, Mechelen
gunning     prijsvraag - laureaat
projectteam     P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, M. Leflot, P. Coekaerts, P. Steens
adviseurs     Paridaens Ir., RCR, Infinum, D+A Consult
aannemer   Brebuild
status     ontwerp 2011 - oplevering fase 1 2016 / fase 2 2019
oppervlakte     gebouw 8.800 m2, omgeving 2.500 m2
budget     8,8 mln. euro excl. btw & erelonen
fotografie   A. Nullens