Huis van het Kind

PROJECTEN
 - Publiek
00/00
Huis van het Kind    Hechtel

De inzet van het project ‘Aen De Schans’ is tweevoudig: enerzijds het vastgoedproject van het Huis van het Kind gecombineerd met 20 assistentiewoningen en een bouwblok met 16 app., anderzijds het ontwerp van een landschappelijke ontwikkelingsstrategie voor een groen dorpshart. Hierbij wordt het nieuwbouw-ensemble van publieke functies en woongelegenheden in het centrum van het dorp strategisch ingezet om de groene ontwikkeling aan te vatten.
In het landschapsontwerp wordt op basis van de gelaagde historische ondergrond belangrijke landschappelijke structuurelementen naar boven gebracht en tegelijk een nieuwe laag ontworpen: hedendaagse landschapsarchitectuur en nieuwe functies die zich respectvol vermengen met het bestaande.
De ontwikkeling binnen de projectzone ‘Aen De Schans’ zet in op 3 duidelijke figuren: het Plein van het Kind, een woongebouw en het Huis van het Kind gecombineerd met een seniorie.

programma   inrichting Huis van het Kind
opdrachtgever   Gemeente Hechtel-Eksel
ligging projectsite   Aen De Schans’ - Hechtel-Eksel
gunning   algemene offertevraag - laureaat
projectteam   KPW architecten
aannemer   Bouwonderneming Haex
adviseurs   Nexilis, 2B-safe, PS-Acoustics
status    ontwerp 2018 - oplevering 2019
oppervlakte   gebouw 1.076 m2, buitenruimte 345 m2