Hoogbouwplein

PROJECTEN
 - Wonen
 - Stadsontwerp
00/00
Hoogbouwplein    collectief wonen

Hoogbouwplein heeft de ambitie een Pilootproject te zijn en de ambities van de VMSW voor betaalbaar en meervoudig wonen te synthetiseren. De ambitielagen van dit toekomstgericht project zijn divers en complex, gaande van het omgaan met bestaand patrimonium, een geactualiseerde visie op collectiviteit gekoppeld aan het hernieuwen van sociale rituelen, het inkapselen van de levenslange zorg ondersteund door dynamisch te bouwen tot de consequenties van bewust verbruiken in al zijn dimensies.
 

De transitie van een woongebouw van 1960 naar een toekomstgerichte woongemeenschap is een proeftuin voor betaalbare en opschaalbare oplossingen waarin typologische en sociale vermenging centraal staan gekoppeld aan een aanscherpingspad voor een ‘groene’ upgrade. De collectiveitswinsten zetten in op het delen van verhalen, ruimte (buurthuis), voorzieningen (wasbar & deeleconomie), collectieve tuin, werken & voedselproductie (buurtmoestuin) en energieproductie.

 

 

programma    revitaliseren van een sociaal woongebouw (64 units) en de omliggende publieke ruimte
opdrachtgever   VMSW, CVBA Wonen
ligging   Hoogbouwplein - Zelzate
gunning   algemene offertevraag - laureaat
ontwerpteam   KPW architecten
projectteam   P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, C.Ampe, M.Leflot, J.Van Loven
adviseurs   Daidalos Peutz, Groep Infrabo, OVAM, consortium VITO/KUL/VUB
status   ontwerp 2013 – oplevering 2020
oppervlakte   gebouw 6.800 m2, omgeving 6.400 m2
budget   8,2 mln. euro excl. btw & erelonen
opstellen van EFRO-dossier