De Lieve

PROJECTEN
 - Publiek
00/00
De Lieve    basisschool

Een oude levendige kloostersite waar je in de stenen, tuinen en bewoners haar geschiedenis lijfelijk ervaart. De gebouwen, bomen, tuinmuren stralen een onvervalste en onvergankelijke degelijkheid uit.
 
Sobere eenvoudige gebouwen georganiseerd volgens een klassiek en beproefd recept: een U-vormige figuur met de circulatie aan de binnenzijde en de klassen langs de buitenzijde. De speelplaats wordt in deze configuratie een omsloten buitenkamer. Het ontwerp herneemt deze klassieke figuur.
 
De oude bomendreef leidt nu naar het hart van de site en wordt de hoofdinkom/het gezicht van de nieuwe school. De dreef wordt ingezet als ‘buitenfoyer’, waar ouders kunnen dralen en napraten, en ontsluit de turnzaal na de uren. Deze overgangsfiguur verzacht en hervormt de grens tussen het publieke karakter van de straat en de intieme binnenwereld van de school.

programma    

uitbreiden van vrije basisschool  met 9 klassen en turnzaal 

opdrachtgever    

Scholen van Morgen & vzw Katholieke Scholen Waarschoot 

ligging    

Verbindingsweg, Waarschoot 

gunning     mini-competitie - laureaat
projectteam     S.Philippe, P.Kint, P.Walraet, M.Leflot, M.Rooman, B.Derison, N.Vancaudenberg, P.Coekaerts
adviseurs   Studie 10
status     ontwerp 2012 - oplevering 2016
oppervlakte     gebouw 1.500 m2
budget     2,2 mln. euro excl. btw & erelonen
fotografie   A. Nullens