De Eeckberger

PROJECTEN
 - Publiek
00/00
De Eeckberger    basisschool

In het centrum van het gehucht ‘t Kalf, tussen twee kruisende straten ligt een open plek. Het verspringen van de straten, zichtassen en open ruimte geven deze plek een zeldzaam karakter binnen het gehucht. Hier ligt een opportuniteit.
 
Op deze plek bouwen we een school met de intimiteit en de sfeer van een dorpsplein. De school wordt ‘bewoond’ door diverse leeftijden en interessevelden.
 
Het is een Open School, een ‘School +’ die zich open- stelt naar jongeren, ouders en grootouders van ‘t Kalf en erbuiten. Hier ontstaat een school met een venster op de wereld.

programma     vrije basisschool met bko
opdrachtgever     Scholen van Morgen - vzw Katholieke scholen Regio Noord-Waasland
ligging     't Kalf, Sint-Gillis-Waas
gunning     mini-competitie - laureaat
projectteam     S.Philippe, P.Kint, P.Walraet, M.Leflot, M.Dewit, H.Reynaerts, B.Derison, P.Coekaerts, N.Vancaudenberg, M. Rooman
adviseurs   Studie 10
status     ontwerp 2012 - oplevering 2016
oppervlakte     gebouw 2.240 m2, omgeving 3.300 m2
budget     3,3 mln. euro excl. btw & erelonen
fotografie   A. Nullens