Citadelpark

PROJECTEN
 - Publiek
 - Stadsontwerp
00/00
Citadelpark    ontwerpgrammatica

Het Citadelpark is het grootste stadspark in de Gentse binnenstad. Het heeft een belangrijke botanische en cultuurhistorische waarde en vervult een recreatieve rol op stads- en wijkniveau. Met de aanwezigheid van het SMAK, het MSK, het ICC en het Kuipke heeft het ook een brede culturele agenda.
 
Het 19de eeuwse park is aan programmatische ver- nieuwing toe.  Hiervoor wordt een ontwerpgrammatica ontwikkeld voor het park, de gebouwen, omgeving en de gewenste ontwikkelingen in de tijd.
 
De Floraliënhal krijgt een vernieuwd leven als een parallelle ‘lege’ stedelijke micro-ruimte in het park. De witruimte interioriseert de impact van de culturele actoren en ontlast het park. Tesamen met het weren van de wagen maakt dit de weg vrij voor het herstel van de oorspronkelijke grandeur van wat eens een statig park was waar de Gentse stedeling sjiek flaneerde, verpoosde en uit rijden ging.

programma     opmaak van ontwerpgrammatica voor Citadelpark te Gent en 1°deelproject
opdrachtgever     stad Gent
ligging     Citadelpark, Gent
gunning     Open Oproep 20 - laureaat
ontwerpteam     H+N+S landschapsarchitecten, Artgineering, KPW architecten
projectteam     P.Kint, S.Philippe, P.Walraet, N.Vancaudenberg, P. Coeckaerts
status     ontwerp 2011 - 1° deelproject 2013
oppervlakte     gebouw & omgeving 25 ha
budget     20 mln. euro
publicatie     2012 - 'The Flemish Historical Citadelpark, the major Cultural Heritage is waiting for a Comprehensive update' - Chinese landscape architecture, 2012 vol. 28