Aen De Schans

PROJECTEN
 - Stadsontwerp
 - Wonen
 - Zorg
00/00
Aen De Schans    dorpskernontwikkeling

De inzet van het project ‘Aen De Schans’ is tweevoudig: enerzijds het vastgoedproject van het Huis van het Kind gecombineerd met 20 assistentiewoningen en een bouwblok met 16 app., anderzijds het ontwerp van een landschappelijke ontwikkelingsstrategie voor een groen dorpshart. Hierbij wordt het nieuwbouw-ensemble van publieke functies en woongelegenheden in het centrum van het dorp strategisch ingezet om de groene ontwikkeling aan te vatten.
In het landschapsontwerp wordt op basis van de gelaagde historische ondergrond belangrijke landschappelijke structuurelementen naar boven gebracht en tegelijk een nieuwe laag ontworpen: hedendaagse landschapsarchitectuur en nieuwe functies die zich respectvol vermengen met het bestaande.
De ontwikkeling binnen de projectzone ‘Aen De Schans’ zet in op 3 duidelijke figuren: het Plein van het Kind, een woongebouw en het Huis van het Kind gecombineerd met een seniorie.

programma ontwerp dorpslandschap
nieuwbouw Huis van het Kind
20 assistentiewoningen en 15 appartementen
inrichting Huis van het Kind
opdrachtgever      Gemeente Hechtel-Eksel
ligging projectsite ‘Aen De Schans’ - Hechtel-Eksel
gunning wedstrijd - PPS design and build - laureaat
projectteam KPW architecten, Ontwerpbureau Pauwels, Walt Van Beek (kunstenaar),
Bouwonderneming Haex, Bremco
adviseurs Nexilis, BTA ingenieurs
status ontwerp 2015 - oplevering 2019
oppervlakte gebouw 4.000 m2 - plein 2.500 m2 - landschap 6 ha