't Kofschip

PROJECTEN
 - Publiek
 - Stadsontwerp
00/00
't Kofschip    basisschool & ibo

De school grenst aan 2 stedelijke microklimaten: de dorpsstraat en de onbestemde open ruimte rondom de woontoren. Door in te spelen op de tweekoppige site krijgt de school een rijke publieke rand waar het ‘schoolgaan’ nog even ‘uitloopt’ in de tijd en zijn identiteit verwerft.
 
De open ruimte in de school is in de huidige toestand zeer eenduidig: een grote vlakte helder gestructureerd door de randbebouwing. Het ontwerp voegt een laag van amorfe restruimtes en intiemere binnengebieden toe. De inplanting van de nieuwe gebouwen is een dankbaar middel om deze fragiele kwaliteit te initiëren. Zo ontstaan 5 belangrijke zones: de schoolsteeg, twee speelplaatsen, de boomgaard en de schooltuin. De focus van de schoolbeleving verschuift zo naar de open ruimte, de ontsluiting en de circulatiepatronen.

programma     bouwen en verbouwen van gemeentelijke basisschool en buitenschoolse opvang (IBO) en inrichting van de omgeving
opdrachtgever     Scholen van Morgen & gemeente Duffel
ligging     Kwakkelenberg, Duffel
gunning     Open Oproep 19 - laureaat
projectteam     P.Walraet, P.Kint, S.Philippe, H.Reynaerts, N.Vancaudenberg, M.Dewit, T.Berghmans, P.Coekaerts, M. Leflot
adviseurs   Studie 10
status     ontwerp 2011 - oplevering fase 1 2016 - fase 2 2017
oppervlakte     gebouw 3.250 m2, omgeving 4.000 m2
budget     4,4 mln. euro excl. btw & erelonen
publicaties     2012 - A+ 233 - schoolvoorbeelden
fotografie   A. Nullens