TEAM

EXTERNE PARTNERS

Stedenbouw   Artgineering - Wit architecten - Michael Ryckewaert
Landschap
Omgeving
  H+N+S landschapsarchitecten
Erik Dhondt landscape architect
Ontwerpbureau Pauwels
Duurzaam bouwen   Daidalos Peutz
EPB   Bram Rolus - 2Bsafe - Nexilis
Stabiliteit   Paridaens Ingenieursbureau
Util Structuurstudies
Stubeco
Balt engineering
Studie 10
D+A Consult
BAS
Technieken   RCR Studiebureau
Studie 10
Groep Infrabo
Nexilis
Akoestiek   Daidalos Peutz
PS Acoustics
Restauratie   Katelijn Verhasselt
Studio Roma
Veiligheidscoördinatie   D+A Consult
2Bsafe
Kunstenaar   Walt Van Beek
Fotograaf   André Nullens
Kurt Deruyter
Orde van Architecten   Raad Vlaams - Brabant
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel
02/204.01.20
raad.brabant@ordevanarchitecten.be
reglement van beroepsplichten